8 juli 2019

Wetsvoorstel bestrijding fiscale constructies ingediend in de Tweede Kamer

Deze is week geleden ingediend en heet officieel ‘Wetsvoorstel implementatie ATAD2’. Het is een technische term die in gewone taal kan worden uitgelegd met: het bestrijden […]
18 juni 2019

Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen: gaat het nu eindelijk gebeuren?

Opnieuw wordt een poging gedaan om de Nederlandse wetgeving ten aanzien van personenvennootschappen te moderniseren. Daartoe zijn ook al in 1972 en 2002 voorstellen gedaan, die […]
17 juni 2019

Geen belasting betalen over de ODV in geval van overlijden? Altijd prettig.

Indien een persoon over een ODV beschikt dan is het verstandig als deze persoon, vóór zijn overlijden, het vererven van de ODV fiscaal vriendelijk (laat) opzetten. […]
15 juni 2019

De duur van de partneralimentatie definitief herzien en verkort

Na vier jaar discussiëren is het wetsvoorstel voor de verkorting van de duur van de partneralimentatie ingevoerd. In een relatief korte tijdspanne van slechts 4 jaar. […]
22 mei 2019

Hop en daar is (bijna) de WAB

De WAB (wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans) wordt binnenkort in de Eerste Kamer in stemming gebracht. Als het voor de minister naar wens verloopt wordt het voorstel […]
8 mei 2019

LIBOR, EURIBOR en EONIA worden aangepast

Deze alom bekende rente benchmarks worden naar verwachting vanaf 1 januari 2022 niet meer gebruikt. Dit komt doordat het systeem dat wordt gebruikt om tot deze […]
8 mei 2019

Consequenties in bewijs bij mogelijke valsheid in geschrifte

Mocht u met een wederpartij discussies hebben over het vermoeden van valsheid in geschrifte dan gelden van elkaar verschillende bewijsregels. Het verschil heeft te maken met […]
8 mei 2019

De komende tijd gebeurt genoeg ten aanzien van het gebruik van cookies en hyperlinks

Na de AVG (als Privacy verordening) komt binnenkort ook de ePrivacy verordening. Die ligt nog op de ontwikkeltafel maar is bijna klaar. En die zal ook […]
1 mei 2019

Een slimme ondernemer had weer eens wat bedacht

Wij behoeven u niet uit te leggen waar voorzieningen balanstechnisch voor zijn bedoeld, ten minste dat nemen wij even aan. Maar wat nu als een ondernemer […]