19 juli 2019

De houdbaarheidsdatum van overuren

Als een werknemer in een werkweek meer uren werkt dan zijn of haar arbeidsovereenkomst aangeeft, is sprake van overuren. Sommige werkgevers hebben de gedachte dat deze […]
19 juli 2019

Tussen een schoolinstelling en een BV is een Fiscale Eenheid (FE) mogelijk

Over deze mogelijkheid is al enige tijd discussie gaande, met name door de opstelling van de individuele inspecteur van de Belastingdienst. De Hoge Raad heeft recentelijk […]
19 juli 2019

Intrekking van het tweede pachtersvoordeel en de fiscale doorschuiving productierechten blijft gehandhaafd

De staatssecretaris wenst deze niet te heroverwegen omdat de huidige coulanceregeling in tijd gezien voldoende ruimte biedt. De belastingplichtige/pachter moet bewijzen, op grond van voldoende onderliggende […]
19 juli 2019

Het probleem van een SSA (Schuld Sanering Accoord) en de oplossing daarvan

Als een bedrijf een te hoge schuldenlast heeft en faillissement wil voorkomen kan hij een SSA (schuldsaneringsaccoord) sluiten met ALLE schuldeisers. Maar als één daarvan met […]
19 juli 2019

Pas op bij het gebruik van de turbo-liquidatie

Dat de rechter altijd kritisch is bij de beoordeling of een vennootschap middels een turbo-liquidatie kan worden opgeheven (en derhalve ook geen vereffening plaatsvindt) werd opnieuw […]
12 juli 2019

Het einde van het Pensioen in eigen beheer (PEB) is in zicht

Het einde nadert voor het PEB. Eind 2019 moet deze zijn omgezet in een ander fiscaal instrument of worden uitgekeerd.   Drie keuzes staan open: afkoop, […]
12 juli 2019

Voorstel nieuwe praktijkaanpak internationale rulings vastgesteld en gepubliceerd

Dit is een update van onze blog van 6-5-2019. Internationale rulings kunnen bijvoorbeeld worden aangevraagd voor de vennootschapsbelasting, dividendbelasting, het voorkomen van dubbele belasting of de […]
8 juli 2019

Wetsvoorstel bestrijding fiscale constructies ingediend in de Tweede Kamer

Deze is een week geleden ingediend en heet officieel ‘Wetsvoorstel implementatie ATAD2’. Het is een technische term die in gewone taal kan worden uitgelegd met: het […]
8 juli 2019

Wijziging van de Handelsregisterwet

Recentelijk zijn enige wijzigingen in de Handelsregisterwet goedgekeurd. Veel daarvan zijn tekstuele wijzigingen die in de loop der jaren verzameld werden en nu verwerkt zijn. Twee […]