27 augustus 2019

Geoorloofde afwijking splitsingsakte VVE en HHR VVE luistert nauw

Zoals u zult weten kent de VVE een splitsingsakte waarin is aangegeven wat ten aanzien van gemeenschappelijke en privé ruimten wel en niet is toegestaan. U […]
14 augustus 2019

Voorstel aanpassing Handelsregisterbesluit als gevolg van registratie UBO

Voor de regelgeving over de invoering van het UBO register en de eisen die daarvoor gelden verwijzen wij u naar ons blog van 6-4-2019. Die regelgeving […]
12 augustus 2019

Komt er een eind aan het zakelijke gewin van de werkgever

De laatste tijd wordt nogal wat geschreven over het slapende dienstverband. Dat is een dienstverband waarbij het enig doel van de werkgever is om de eventueel […]
12 augustus 2019

Hop……….en daar is de WAB

De WAB (wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans) is op 28 mei 2019 aangenomen. Veel wordt geschreven over de aanstaande veranderingen en het hoe en waarom, etc. Vaak […]
9 augustus 2019

De franchisewet komt eraan volgend jaar

Half juli is de spiksplinternieuwe Franchisewet voor advies aan de Raad van State voorgelegd. De consultatiefase is aldus afgerond. Na het advies van de RvS volgt […]
9 augustus 2019

Uitzendkrachten werken straks onder één CAO

Op 30 december gaat de nieuwe cao voor uitzendkrachten in. Deze CAO vervangt de nu nog geldende CAO’s van ABU en NBBU. De twee cao’s blijven […]
19 juli 2019

Exclusiviteit op deelopdrachten na het sluiten van een raamcontract

Bij de rechtbank Noord-Holland speelde recentelijk een zaak waarbij dit onderwerp de centrale rol speelde. Het omvat in de kern de vraag wat de reikwijdte is […]
19 juli 2019

Blijft een bouwterrein altíjd een bouwterrein

Een inspecteur van de belastingdienst dacht toch recentelijk van niet. De gedachte had bij hem postgevat omdat hij bij het wandelen een bouwterrein zag die toch […]
19 juli 2019

Indien sprake is van min-uren aan het einde van een arbeidsovereenkomst

Als een werknemer in een werkweek minder uren werkt dan zijn of haar arbeidsovereenkomst aangeeft, is hiervan sprake. Komt de arbeidsovereenkomst tot een einde, dan worden […]