15 februari 2020

Check bij opzegging van een overeenkomst eerst de tot stand koming

Waarom is dit belangrijk zult u denken. Nu, het luistert erg nauw. Dit omdat als iets niet goed is gegaan bij de tot stand koming van […]
12 februari 2020

Liegen over je trackrecord bij sluiten arbeidsovereenkomst

Mocht u een nieuwe arbeidsovereenkomst willen sluiten zorg dan dat u niet liegt over uw achtergrond, kennis, opleiding en ervaring De Hoge raad heeft recentelijk in […]
1 februari 2020

Faillissement en verrekening van vorderingen

Enige tijd geleden heeft de Hoge Raad uitgesproken dat verrekening van vorderingen met derden, die buiten het directe verband tussen de failliet en de schuldeiser staan, […]
21 januari 2020

Verduidelijking rechten beheerder van aandelen tijdens een enquêteprocedure

Kort gezegd heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam in twee arresten vastgesteld dat een beheerder van aandelen in bovenvermelde situatie alleen het vergaderrecht en stemrecht […]
20 januari 2020

Geen arbeid, geen loon: of toch wel

U gelooft het of niet: maar het laatste is sinds kort (1 januari 2020) toch echt de waarheid. Door wijzigingen in de wetgeving is duidelijk dat […]
15 januari 2020

Breng je als aannemer een valse factuur in dan verlies je alle rechten

Dat overkwam een aannemer in een rechtbankprocedure. Doordat over de hoogte en betaling van nota’s een geschil bestond tussen opdrachtgever en een aannemer werd uiteindelijk een […]
5 januari 2020

Concurrentiebeding binnenkort verleden tijd

In vele landen is deze al geschrapt maar in onder andere Nederland wordt daarvan nog veel gebruik gemaakt. Maar ook hier te lande gaan steeds meer […]
15 december 2019

Zijn frisdrank sta-zakjes uniek of een noodzakelijke vormgeving

Over dit vraagstuk moest uiteindelijk de Hoge Raad een oordeel geven. Want Capri Sun wilde een concurrent, Riha geheten, door de Hoge Raad laten verbieden Riha […]
15 november 2019

De aannemer en de coördinatieverplichting

Een aannemer krijgt bij een bouwopdracht in de meeste situaties een coördinatie-opdracht dan wel een daaruit voortvloeiende coördinatieverplichting. Vaak wordt aangenomen dat deze verplichting zich uitstrekt […]