25 april 2020

Wanneer is een bouwterrein belast met BTW

Dit is in de afgelopen decennia gebleken een moeilijk te beantwoorden vraag te zijn. Ook recentelijk is weer een uitspraak door een rechtbank gedaan op grond […]
25 april 2020

Stichting, vereniging en vennootschapsbelasting

Recentelijk is door een rechtbank een stichting veroordeeld om de aanslag van de fiscus te voldoen. De aanslag werd opgelegd omdat het vermogen dat de stichting […]
25 april 2020

Schenken aan noodlijdende IB-ondernemer

Stel een persoon heeft een IB-onderneming waarmee het niet goed gaat en die moeite heeft om zijn schulden te voldoen. Dan zou een willekeurig persoon het […]
25 april 2020

Inbreng onderneming kan niet, alléén op papier of deels geschieden

Ook moet de inbreng materieel geschieden, of in gewoon Nederlands: daadwerkelijk en volledig. Het (deels) laten bestaan van de oude IB-onderneming naast de nieuwe BV heeft […]
23 april 2020

Registratie Trust UBO’s en soortgelijke constructies

Op 6 april 2019 hebben wij al een blog geplaatst over de invoering van de registratie UBO voor allerlei vennootschappen. Deze registratie is nog steeds niet […]
1 april 2020

Bouwen ondanks stikstofbelasting

Gebleken is dat dit toch kan als volgens de Raad van State aan drie voorwaarden wordt voldaan. Die omvatten dringende redenen, alternatieve oplossingen en compenserende maatregelen. […]
5 maart 2020

Vorderingen overdragen door een bank aan een niet-bank, mag dat

Dat is nu de vraag die voorligt bij de Hoge Raad. Het antwoord is voor de financiële markt in het algemeen een zeer belangrijke. Niet alleen […]
5 maart 2020

De cumulatiegrond in het ontslagrecht nog niet succesvol

Tot op heden zijn er een aantal rechtszaken gevoerd waarbij de werkgever de per 1 januari jl. nieuw ingevoerde cumulatiegrond gebruikt. Het beeld is dat deze […]
1 maart 2020

De bouwrechter een regelrecht succes

Deze rechter is een nieuwe gespecialiseerde rechter die in de rechtspraak is ingevoerd. Zoals de naam al zegt is het een gespecialiseerde rechter, maar dan in […]