2 juni 2020

Leningen in allerlei vormen zoals de deelnemerschapslening

Kortgeleden bespraken wij een bijzonder arrest van de Hoge Raad over leningen en welke vorm deze kunnen aannemen. In essentie betrof het een lening in de […]
2 juni 2020

Hoe moet de curator omgaan met het omgevingsrecht en bestuursdwang en boetes

Hierover kunnen wij kort zijn. En de oplossing is logisch. Ook een curator dient te voldoen aan alle milieuregels en milieuvergunningen waar de gefailleerde aan gebonden […]
2 juni 2020

De boer verdrinkt in zijn eigen akkers

De boeren zijn het afgelopen jaar veel in het nieuws geweest. Zijzelf en hun boerenleven en hun activiteit. Het agrarisch bedrijf is allang niet meer, het […]
27 mei 2020

Het claimen van een zelfrealisatierecht bij onteigening

Als een perceel grond dreigt te worden onteigend omdat de gemeente in de toekomst een bepaald plan wenst te realiseren, wordt regelmatig door de grondeigenaar aangegeven […]
18 mei 2020

Betalen managementvergoeding in moeilijke tijden en aansprakelijkheid

Indien de onderneming op woelige baren moet varen dan kan het wellicht zo zijn dat het betalen van de managementvergoeding aan haar bestuurder fragwürdig kan worden. […]
17 mei 2020

De OK bestuurder gaat vrijuit bij de uitvoering van zijn werkzaamheden

In hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is bepaald dat een door de Ondernemingskamer benoemde bestuurder niet aansprakelijk kan zijn ten aanzien van de werkzaamheden of […]
10 mei 2020

Werkt personeel in extra koude omstandigheden dan extra vergoeding

Personeel dat is koudeopslag gebouwen werkzaam zijn hebben recht op koudetoeslag. Dat is met neme de situatie als die gebouwen worden gekoeld tot onder de -12 […]
6 mei 2020

OFGR en verhouding participanten

Door de rechtbank in Gelderland is recentelijk een vonnis gewezen waarbij in weerwil van de stelling van de Belastingdienst elke verhouding van de participanten in een […]
2 mei 2020

De prepack opnieuw in het vizier, hopelijk niet

Na het beruchte Smallsteps arrest was duidelijk dat de prepack in Nederland niet meer kon worden toegepast. Weet u het nog? De mogelijkheid de onderneming voor […]