8 juli 2020

Valt een curator of een bewindvoerder ten prooi aan het enquêterecht

Dat kan dan een probleem zijn in de uitvoering van de werkzaamheden, omdat je bij de uitvoering van je werkzaamheden op een goudschaaltje komt te liggen. […]
1 juli 2020

Makkelijker kunnen wij het niet maken wel leuker

De eeuwige vraag wat verkoop je: wél of geen bouwterrein. Over dit onderwerp is al heel veel gepubliceerd mede gezien de daaraan gekoppelde vraag: wél of […]
1 juli 2020

Bovenmatige schulden aan de BV, aangepast wetsvoorstel

Wij hebben eerder aan deze materie aandacht besteed en daaraan een blog gewijd. Wij gaan over de voorgestane wetgeving niet opnieuw uitweiden, maar houden het bij […]
1 juli 2020

Bezwaar-/beroepschriften versturen: vanaf nu via alle geregistreerde postvervoersbedrijven

Het Hof van Justitie van de EU heeft een arrest gewezen dat deze stukken voortaan via alle bij de Autoriteit Consument en Markt geregistreerde postvervoerders mogen […]
30 juni 2020

Kwijtscheldingswinst en verrekenbare verliezen en een fiscale eenheid

Het heeft met elkaar te maken maar het heeft niet dezelfde strekking. Het ligt wel in elkaars verlengde maar kan niet allebeide op hetzelfde moment worden […]
14 juni 2020

Salaris transitievergoeding kolombeschikking en andere passende functie

De kolombeschikking van de Hoge Raad houdt in dat indien ten aanzien van een werknemer een structurele en substantiële vermindering van de arbeidsduur binnen zijn functie […]
14 juni 2020

NOW 2.0: ondernemers opgepast!

Van ons heeft u geen enkel bericht over de NOW regeling gelezen gaan wij van uit. Die hebben wij namelijk ook niet geschreven. Dat komt al […]
14 juni 2020

Hoge Raad vernietigd arrest Hof vanwege miskenning devolutieve werking

Vorige week lazen wij een mooi technisch arrest van de Hoge Raad. Het technische was verscholen in het niet-gebruik door het Hof van de stellingen die […]
2 juni 2020

Wow en daar is de WHOA (bijna)

In mei jongstleden is deze aanpassing van de wetgeving (zie onderstaand het eerdere blog hierover) betreffende de faillissementswet aangenomen door de Tweede Kamer. Nu de Eerste […]